Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie budżetu obywatelskiego

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

Projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie

w sprawie budżetu obywatelskiego

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 14 kwietnia 2022 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

Dodana: 7 kwiecień 2022 14:21

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2022 15:14

Lista stron