Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Aktywne wakacje"

Wasilków, 25.06.2024 r.
 

OgłoszenieZapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywne wakacje" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Inny Świat Rodziny, ul. Zgoda 11c3, 15-160 Białystok.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 02 lipca 2024 r. do godz. 17.00 w formie pisemnej:

    osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
    za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl

Dodana: 25 czerwiec 2024 14:21

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2024 14:23