Dotacja dla dzieci objętych opieką żłobkową

Dotacja dla dzieci objętych opieką żłobkową

Dotacja dla dzieci objętych opieką żłobkową

Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 r. Gmina Wasilków dotuje kwotą 400,00 zł miesięcznie, każde dziecko objęte opieką żłobkową, które spełnia kryteria określone w § 1 ust. 2 uchwały Nr XVI/183/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Wasilków.

Dotacja przyznawana jest na dziecko, które spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) jego wiek mieści się w przedziale wiekowym ustalonym ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 czyli od ukończenia 20 tygodnia życia,

2) posiada ważną Kartę Wasilkowianina, lub

3) jego rodzice lub opiekunowie prawni posiadają ważną Kartę Wasilkowianina.

Wniosek o wydanie Karty Wasilkowianina można składać zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej. Złożenie wniosku w wersji elektronicznej trwa kilka minut. Karty wydawane są na bieżąco.

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Wasilkowianina zamieszczone są na stronie https://kartawasilkowianina.pl/

Dodana: 21 styczeń 2020 13:12

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2021 14:25