Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "Dawne i współczesne - międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze"

Wasilków, dn. 16.11.2021


 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Dawne i współczesne - międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze" złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 23 listopada 2021 r. (wtorek) do godz. 17.00 w formie pisemnej:
  

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 16 listopad 2021 11:29

Zmodyfikowana: 24 styczeń 2022 10:24