Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wasilków w 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wasilków

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/10 Rady Miejskiej  w Wasilkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określania sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego poddaje się konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wasilków.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie można wnosić pisemnie opinie na temat załączonej uchwały.

Dodana: 8 czerwiec 2021 08:41

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2022 10:55

Lista stron