Strona główna BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminie Wasilków

          

W odnośniku znajdują się  zdjęcia urzędu wraz z opisem dostępności architektonicznej

 Dane podstawowe i teleadresowe:

Nazwa gminy:

Gmina Wasilków

Rodzaj gminy:

gmina miejsko - wiejska

Lokalizacja:

woj. podlaskie, pow. białostocki

Adres:

ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Centrala telefoniczna:

85 71 - 85 - 400

Wewnętrzne numery telefonów do pracowników załatwiających bieżące sprawy mieszkańców

 • biuro obsługi Interesanta

85 71 - 85 - 400, wew. 011

 • dowody osobiste,
 • ewidencja ludności,
 • rejestr wyborców,

85 71 - 85 - 400, wew. 023

 • podatki

85 71 - 85 - 400, wew. 028

 • opłaty za odbiór odpadów,
 • program "Czyste powietrze",

85 71 - 85 - 400, wew. 021

 • ochrona środowiska,
 • gospodarka odpadami,

85 71 - 85 - 400, wew. 037

 • warunki zabudowy

85 71 - 85 - 400, wew. 014

 • utrzymanie dróg,
 • oświetlenie uliczne,

85 71 - 85 - 400, wew. 022

 • zajęcie pasa drogowego

85 71 - 85 - 400, wew. 044

 • działalność gospodarcza,
 • koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych,

85 71 - 85 - 400, wew. 012

 • oświata

85 71 - 85 - 400, wew. 033

 • Urząd Stanu Cywilnego

85 72 - 22 - 130

 • Fax (proszę zadzwonić na  główny nr, aby włączyć fax)

85 71 - 85 - 700

 Urzędowa skrzynka e-mail:

(przyjmowanie korespondencji, zamknięty katalog spraw )

Napisz e-mail na adres: kancelaria (małpa) wasilkow (kropka) plkatalog rozpatrywanych spraw

Doręczenia elektroniczne:

 • Urzędowa skrytka ESP (ePUAP)

 • Adres e-Doręczeń (aktywny od 1.10.2024r.)

Elektroniczna skrzynka Podawcza ePUAP. Napisz pismo ogólne do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

/1r6q5g3po2/SkrytkaESP\

AE:PL-45822-27255-CCCTJ-25

Gminne strony WWW :

wasilkow.pl

kartawasilkowianina.pl

pitwwasilkowie.pl

twojwasilkow.pl 

wasilkow.esesja.pl

Youtube.com 

facebook.com/UMwWasilkowie/

dane przestrzenne, mapy gm. Wasilków

MPZP, studium, mapy gm. Wasilków

 URZĄD MIEJSKI w WASILKOWIE

 NIP

542 - 00 - 05 - 550

REGON

000530726

 GMINA WASILKÓW

NIP

966 - 210 - 43 - 41

REGON

050659183

 Konto wpłat należnych z tytułu:
 • podatków,
 • opłat skarbowych, 
 • innych opłat:
 

45 1020 1332 0000 1502 1249 3807

 Konto wpłat należnych z tytułu:
 • Opłaty za udostępnienie danych osobowych:

 33 1020 1332 0000 1902 1249 4797

Konto wpłat należnych z tytułu:
 • Gospodarka odpadami:

40 1020 1332 0000 1802 1249 4235

 

Podania i pisma do urzędu można przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem:

 • platformy OBYWATEL.GOV.PL   Pismo ogólne do urzędu

 • platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej), ePUAP: Wyślij pismo ogólne do urzędu

 • platformy e-Doręczeń (od 1.10.2024r.): 

Gmina Wasilków:         

AE:PL-45822-27255-CCCTJ-25

rządowy portal e-Doręczeń

Podania i pisma do urzędu można przekazywać w formie papierowej za pośrednictwem:

 • biura obsługi interesanta przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - wejście od strony ul. Sienkiewicza.

 • przesyłki pocztowej wysłanej na adres urzędu:

  Urząd Miejski w Wasilkowie, 16-010 Wasilków, ul Białostocka 7

   

Wpłat można dokonywać, bez opłat:

1. w kasie w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w godzinach pracy kasy:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 14.00,
 • we wtorki od godz. 9.30 do godz. 16.00.

2. w wszystkich placówkach Banku PKO BP oraz w Agencji Banku PKO BP w Wasilkowie ul. Polna 2/5 na następujące rachunki bankowe:

 • 45 1020 1332 0000 1502 1249 3807 - podatki, opłata skarbowa, inne opłaty,

 • 33 1020 1332 0000 1902 1249 4797 - opłata za udostępnianie danych osobowych,

 • 40 1020 1332 0000 1802 1249 4235 - gospodarka odpadami.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 7:30 – 15:30

 wtorek

 9:00 – 17:00

   

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu cywilnego, ws. dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestru wyborców.

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 7:30 – 15:00

 wtorek

 9:00 – 16:30

Zgłoszenia zgonów w dni wolne od pracy: tj. w soboty tylko pod nr tel. 664 913 356 lub  530 453 456 w godzinach od 9.00 do 14.00

  

Osoby pełniące kierownicze stanowiska w Gminie Wasilków - Urząd Miejski w Wasilkowie:

Burmistrz Wasilkowa:

Adrian Łuckiewicz

Zastępca Burmistrza | Kierownik SR

Dominika Jocz - Lenkiewicz

Sekretarz | Kierownik OSO

Marcin Siedlecki

Skarbnik | kierownik FN

Joanna Kunikowska

Kierownik BGGN

Piotr Kruszewski

Kierownik USC

Elżbieta Wróblewska

Kierownik OFJ

Aneta Kazuczyk

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Robert Daniłowicz

Inspektor Ochrony Danych

 

W sprawach skarg i wniosków :

 • Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski przyjmuje mieszkańców we wtorki w godz. 16.30-17.00